คดีพิเศษที่ 244/2565 บริษัท เดอะ นิว คอนเซ็ปท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์ในการโฆษณาให้ประชาชนทั่วไปเข้าซื้อห้องชุด
ข้อแนะนำ
 1. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกช่องและทุกขั้นตอน
 2. เลือกวัน-เวลา และสถานที่ที่ท่านสะดวกในการให้ถ้อยคำ
 3. เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วจะไม่สามารถเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลได้ หากท่านมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ตามช่องทางที่กำหนดเท่านั้น
 4. เลขประจำตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์กรอกเป็นตัวเลขอารบิกต่อเนื่องกันโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใด ๆ เช่น 1234567890123
 5. จำนวนเงินกรอกเป็นตัวเลขอารบิกต่อเนื่องกันโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใด ๆ และมีทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง เช่น 100000.50
 6. เตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
  1) สำเนาสัญญาซื้อขายที่ทำกับบริษัทฯ และเอกสารแนบท้ายสัญญาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด
  2) สำเนาใบเสร็จรับเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ขาย จำนวน 1 ชุด
  3) หลักฐานที่เกี่ยวกับการโฆษณา เช่น โบรชัวร์ หนังสือเชิญชวนที่ระบุผลตอบแทน หรือใบเสนอราคา เป็นต้น จำนวน 1 ชุด
  4) สำเนาหลักฐานที่เกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทนของบริษัท จำนวน 1 ชุด
  5) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
 7. โปรดติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th
 8. หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-9888 ต่อ 53701 (ในเวลาราชการ)
 9. การลงทะเบียนดังกล่าว เป็นเพียงการสำรวจข้อมูลเท่านั้น ยังไม่อยู่ในกระบวนการสอบสวน หากท่านลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่มาให้การกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จะถือว่า ไม่ประสงค์จะร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลการลงทุน
รายละเอียดโครงการ และ สัญญา
พูล สวีท เชียงใหม่ เฟส 2
เดอะพลัส
โคโลเนียล
123
แกรนด์วิลล่า
เซเรนนิตี้
กระบี่ซีวิลล์
แกรนด์วิลล่า พลาซ่า
พาสเทล
ดิ อินฟินิท เชียงใหม่
ลันตา วิลล่า
อัญญาร์
รายละเอียดคำให้การ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 3 : ข้อมูลการนัดหมายให้ถ้อยคำ