คดีพิเศษที่ 75/2563 กรณีการชักชวนให้เทรดเงินตราต่างประเทศผ่านโบรกเกอร์ UAGTrade โดยชำระเงินลงทุนผ่านบริษัท ลีโอไนน์ โกลบอล จำกัด
ข้อแนะนำ
  1. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกช่องและทุกขั้นตอน
  2. เลือกวัน-เวลา และสถานที่ที่ท่านสะดวกในการให้ถ้อยคำ
  3. เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วจะไม่สามารถเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลได้ หากท่านมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ตามช่องทางที่กำหนดเท่านั้น
  4. เลขประจำตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์กรอกเป็นตัวเลขอารบิกต่อเนื่องกันโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใด ๆ เช่น 1234567890123
  5. จำนวนเงินกรอกเป็นตัวเลขอารบิกต่อเนื่องกันโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใด ๆ และมีทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง เช่น 100000.50
  6. เตรียมสำเนาบัตรประชาชน เอกสารหลักฐานการชักชวน เอกสารการรับเงิน โอนเงิน Statement หรือสลิปต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการลงทุนและความเสียหาย และบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเคลื่อนไหว มาในวันนัดหมายให้ถ้อยคำ
  7. หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-142-2831
  8. โปรดติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th เท่านั้น
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล
 
 
 
 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลการลงทุน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โอนชำระเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเซ็นทรัล แกรนด์ พระราม 9 หมายเลขบัญชี 0091641321 ชื่อบัญชี บริษัท ลีโอไนน์ โกลบอล จำกัด
โอนชำระเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเซ็นทรัล แกรนด์ พระราม 9 หมายเลขบัญชี 8471005003 ชื่อบัญชี บริษัท ลีโอไนน์ โกลบอล จำกัด
นำฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร
อื่น ๆ
 
 
 
 
 
ดำเนินการเอง มีผู้ดำเนินการแทน
 
 
 
 
 
 
 
ดำเนินการเอง มีผู้ดำเนินการแทน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารแนบ
ต้องอัพโหลดไฟล์นามสกุล .doc/.docx/.pdf/.rtf/.xls/.xlsx/.bmp/.jpg/.png/.gif/.tiff/.txt/.ppt/.pptx เท่านั้น
 
เอกสารแนบ
ลบ
ไม่มีเอกสารแนบ
ส่วนที่ 3 : ข้อมูลการนัดหมายให้ถ้อยคำ