แจ้งข้อมูลการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าควบคุม (หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ฯลฯ )
แบบแจ้งข้อมูลการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าควบคุมตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 1 พ.ศ.2563
  1. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกช่องและทุกขั้นตอน
  2. กรุณาให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ท่านแจ้งถือเป็นความลับของทางราชการ ผู้ใดนำไปเผยแพร่ย่อมได้รับโทษตามกฎหมาย และผู้ใดให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือให้ข้อมูลเพื่อปรักปรำผู้อื่นเพื่อให้ได้รับโทษทางอาญา ย่อมได้รับโทษตามกฎหมาย
  3. เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วจะไม่สามารถเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลได้ หากท่านมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ตามช่องทางที่กำหนดเท่านั้น
  4. เลขประจำตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์กรอกเป็นตัวเลขอารบิกต่อเนื่องกันโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใด ๆ เช่น 1234567890123
  5. จำนวนเงินกรอกเป็นตัวเลขอารบิกต่อเนื่องกันโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใด ๆ และมีทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง เช่น 100000.50
  6. หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-9888
  7. โปรดติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th เท่านั้น
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคลและสถานที่เกิดเหตุ
 
 
สถานที่เกิดเหตุ
 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลการโฆษณาขายสินค้าควบคุม
ผ่านทางเว็ปไซต์
ผ่านทางเฟซบุ๊ก
แอปพลิเคชันไลน์
 
 
หน้ากากอนามัย
ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย
ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขภาพอนามัยสำหรับมือ
เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก
อื่น ๆ
 
ไม่ปิดป้ายแสดงราคา
จำหน่ายราคาแพงเกินสมควร
จำหน่ายเกินราคาที่กำหนด
ไม่แสดงข้อมูลปริมาณและสถานที่เก็บสินค้า
สั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้าตามข้อตกลงซื้อขาย
อื่น ๆ
 
 
 
 
 
กสิกรไทย กรุงไทย กรุงเทพ ไทยพาณิชย์ ทหารไทย ออมสิน กรุงศรีอยุธยา อื่น ๆ (ระบุในข้อถัดไป)
 
 
 
 
กสิกรไทย กรุงไทย กรุงเทพ ไทยพาณิชย์ ทหารไทย ออมสิน กรุงศรีอยุธยา อื่น ๆ (ระบุในข้อถัดไป)
 
 
 
 
 
 
ให้จัดส่งตามข้อมูลที่ผู้ซื้อระบุ
นัดหมายรับสินค้าตามสถานที่ ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกัน
อื่น ๆ
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารแนบ
ต้องอัพโหลดไฟล์นามสกุล .doc/.docx/.pdf/.rtf/.xls/.xlsx/.bmp/.jpg/.png/.gif/.tiff/.txt/.ppt/.pptx เท่านั้น
 
เอกสารแนบ
ลบ
ไม่มีเอกสารแนบ